Kerttusten saapuminen Iso-Huopalahdelle

Tässä on otettu huomioon "pysyvät reviirit". Linnut, jotka on havaittu samassa paikassa useampana päivänä tai jotka on tavattu pariutuneena. Laulavina havaittujen lintujen määrä on ollut suurempi.

Luhtakerttunen Acrocephalus palustris

Reviirien määrät vuosittain

Saapumispäivät vuosittain

Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum

Reviirien määrät vuosittain

Saapumispäivät vuosittain